นายยอดเพชร อนุไพรวรรณ
เทศบาลตำบลพนมไพร
ติดต่อ :0800043996