สถานการณ์โควิด-19 อำเภอพนมไพร วันที่ 25/09/2565 23:46:14


วันที่
ถึง

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้

0

เข้าขยายติดเชื้อโควิด-19(ATK) วันนี้

0

สอบสวนโรควันนี้

0

ผู้ป่วยสะสม

1740

เสียชีวิต

13

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19

ข้อมูลสถานที่รักษา(รพ)

สถานที่รักษา เตียงทั้งหมด รายใหม่ รับย้ายเตียง Refer Discharge ยอดคงเหลือ เหลือเตียง ผู้ป่วยในเขต ผู้ป่วยนอกเขต
หอผู้ป่วยวันมหิดล 36 0 0 0 0 0 36 0 0
หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร 35 0 0 0 35 0 0
ศูนย์อัมพวัน(CI1) 58 0 0 0 58 0 0
ศูนย์พนมไพร ท่าดอนกอก 20 0 0 0 20 0 0
ศูนย์พนมไพร วารีสวัสดิ์ 20 0 0 0 20 0 0
ศูนย์พนมไพร สระแก้ว 20 0 0 0 20 0 0
ศูนย์พนมไพร โพธิ์ใหญ่ 20 0 0 0 20 0 0
ศูนย์พนมไพร กุดน้ำใส 10 0 0 0 10 0 0
M-ศูนย์พนมไพร หมู่ 5 30 0 0 0 30 0 0

Community Isolation(CI)

ศูนย์ เตียง Admit Admit(รายใหม่) Discharge(วันนี้) Discharge
หอผู้ป่วยวันมหิดล 15 0 0 0 33
ศูนย์อัมพวัน(SQ) 55 0 0 0 64
CIพนมไพร ท่าดอนกอก 20 0 0 0 40
CIพนมไพร ต.วารีสวัสดิ์ 20 0 0 0 38
CIพนมไพร ต.สระแก้ว 15 0 0 0 74
CIพนมไพร ต.โพธิ์ใหญ่ 20 0 0 0 47
CIพนมไพร ต.กุดน้ำใส 17 0 0 0 92
CIพนมไพร ม.5 30 0 0 0 64
CIพนมไพร ต.คำไฮ 25 0 0 0 142
CIพนมไพร ต.โคกสว่าง 25 0 0 0 106
CIพนมไพร ต.ค้อใหญ่ 25 0 0 0 21
CIพนมไพร ต.ชานุวรรณ 30 0 0 0 37
CIพนมไพร ต.นานวล 10 0 0 0 113
CIพนมไพร ต.แสนสุข 60 0 0 0 526
CIพนมไพร ต.โพธิ์ชัย 20 0 0 0 38
CIพนมไพร ต.หนองทัพไทย 60 11 0 0 174
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพ 100 0 0 0 4
CI รร บ้านโนนทรายสระทอง ต.สระแก้ว 30 0 0 0 162
CI ศูนย์วารุณี 44 0 0 0 123
รวม 11 0 0 1898

Home Isolation(HI)

ศูนย์ เตียง Admit Admit(รายใหม่) Discharge(วันนี้) Discharge
HIต.พนมไพร 250 307 0 0 650
HI ต.กุดน้ำใส 150 1 0 0 341
HI ต.คำไฮ 150 117 0 0 254
HI ต.ค้อใหญ่ 100 0 0 0 50
HI ต.ชานุวรรณ 100 1 0 0 569
HI ต.นานวล 100 0 0 0 231
HI ต.วารีสวัสดิ์ 100 0 0 0 282
HI ต.สระแก้ว 100 0 0 0 146
HI ต.หนองทัพไทย 100 42 0 0 320
HI ต.แสนสุข 100 37 0 0 97
HI ต.โคกสว่าง 100 0 0 0 340
HI ต.โพธิ์ชัย 200 63 0 0 386
HI ต.โพธิ์ใหญ่ 150 39 0 0 573
รวม 607 0 0 4239

แผนที่ระบาด

         
         
         
         
       90    
         
    85    
        137                   195    
         
       
         
           88    
                    161                            87                     389  
       
         
         
    122 98 129
         
           91         13  
         
         
         
         
           
         

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายตำบล

รหัสตำบล ชื่อตำบล ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450601 พนมไพร 389 0 95 294 0
450602 แสนสุข 195 0 39 152 4
450603 กุดน้ำใส 85 0 23 61 1
450604 หนองทัพไทย 161 0 29 130 2
450605 โพธิ์ใหญ่ 137 0 32 102 3
450606 วารีสวัสดิ์ 87 0 15 72 0
450607 โคกสว่าง 122 0 9 112 1
450611 โพธิ์ชัย 91 0 20 71 0
450612 นานวล 98 0 15 83 0
450613 คำไฮ 129 0 34 95 0
450614 สระแก้ว 88 0 10 78 0
450615 ค้อใหญ่ 13 0 6 5 2
450617 ชานุวรรณ 90 0 13 77 0
000000 นอกอำเภอพนมไพร 55 0 17 56 0
รวม 1758 0 357 1388 13