สถานการณ์โควิด-19 อำเภอพนมไพร วันที่ 28/10/2564 01:41:12

0
ผู้ติดเชื้อวันนี้
0
คัดครองกลุ่มเสี่ยงวันนี้
691
ผู้ป่วยสะสม
671
รักษาหาย
11
เสียชีวิต
0
รอเตียง

ข้อมูลสถานที่รักษา

สถานที่รักษา เตียงทั้งหมด รายใหม่ รับย้ายเตียง Refer Discharge ยอดคงเหลือ เหลือเตียง
หอผู้ป่วยวันมหิดล 36 0 0 0 0 3 33
หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร 35 0 0 0 0 0 35

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 สะสม

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เปรียบเทียบการจำหน่ายรายวัน

วันที่
ถึง

ข้อมูลผู้ติดเชื้อแยกตามประเภทผู้ป่วย

การระบาดในพื้นที่

         
         
         
         
         
         
        37    
         
    24    
        65                      57    
         
       
         
             47    
                            75                            48                        68  
       
         
         
    53 29 31
         
         
           141     16  
         
         
         
         
           
         

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายตำบล

รหัสตำบล ชื่อตำบล ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450601 พนมไพร 68 0 4 63 1
450602 แสนสุข 57 0 0 57 0
450603 กุดน้ำใส 24 0 0 24 0
450604 หนองทัพไทย 75 0 1 73 1
450605 โพธิ์ใหญ่ 65 0 0 64 1
450606 วารีสวัสดิ์ 48 0 0 48 0
450607 โคกสว่าง 53 0 0 52 1
450611 โพธิ์ชัย 141 0 1 136 4
450612 นานวล 29 0 0 29 0
450613 คำไฮ 31 0 1 29 1
450614 สระแก้ว 47 0 2 44 1
450615 ค้อใหญ่ 16 0 0 16 0
450617 ชานุวรรณ 37 0 0 36 1
รวม 691 0 9 671 11