สถานการณ์โควิด-19 อำเภอพนมไพร วันที่ 22/05/2565 20:17:15


วันที่
ถึง

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้

11

เข้าขยายติดเชื้อโควิด-19(ATK) วันนี้

79

สอบสวนโรควันนี้

113

ผู้ป่วยสะสม

1653

เสียชีวิต

9

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19

ข้อมูลสถานที่รักษา(รพ)

สถานที่รักษา เตียงทั้งหมด รายใหม่ รับย้ายเตียง Refer Discharge ยอดคงเหลือ เหลือเตียง ผู้ป่วยในเขต ผู้ป่วยนอกเขต
หอผู้ป่วยวันมหิดล 36 7 8 0 0 16 20 16 0
หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร 35 1 1 3 32 2 1
ศูนย์อัมพวัน(CI1) 58 0 0 0 58 0 0
ศูนย์พนมไพร ท่าดอนกอก 20 0 0 1 19 1 0
ศูนย์พนมไพร วารีสวัสดิ์ 20 0 0 0 20 0 0
ศูนย์พนมไพร สระแก้ว 20 0 0 0 20 0 0
ศูนย์พนมไพร โพธิ์ใหญ่ 20 0 0 0 20 0 0
ศูนย์พนมไพร กุดน้ำใส 10 0 0 0 10 0 0
M-ศูนย์พนมไพร หมู่ 5 30 0 0 0 30 0 0

Community Isolation(CI)

ศูนย์ เตียง Admit Admit(รายใหม่) Discharge(วันนี้) Discharge
หอผู้ป่วยวันมหิดล 15 3 0 0 28
ศูนย์อัมพวัน(SQ) 55 34 10 1 50
CIพนมไพร ท่าดอนกอก 20 0 0 0 40
CIพนมไพร ต.วารีสวัสดิ์ 20 1 0 0 37
CIพนมไพร ต.สระแก้ว 15 0 0 0 73
CIพนมไพร ต.โพธิ์ใหญ่ 20 0 0 0 44
CIพนมไพร ต.กุดน้ำใส 17 0 0 0 9
CIพนมไพร ม.5 30 0 0 0 64
CIพนมไพร ต.คำไฮ 25 0 0 0 140
CIพนมไพร ต.โคกสว่าง 25 0 0 0 105
CIพนมไพร ต.ค้อใหญ่ 25 0 0 0 21
CIพนมไพร ต.ชานุวรรณ 30 0 0 0 36
CIพนมไพร ต.นานวล 10 0 0 0 113
CIพนมไพร ต.แสนสุข 60 0 0 0 525
CIพนมไพร ต.โพธิ์ชัย 20 0 0 0 38
CIพนมไพร ต.หนองทัพไทย 60 2 0 0 182
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพ 100 0 0 0 3
CI รร บ้านโนนทรายสระทอง ต.สระแก้ว 30 0 0 0 162
CI ศูนย์วารุณี 44 0 0 2 120
รวม 40 10 3 1790

Home Isolation(HI)

ศูนย์ เตียง Admit Admit(รายใหม่) Discharge(วันนี้) Discharge
HIต.พนมไพร 250 236 19 0 533
HI ต.กุดน้ำใส 100 91 7 0 235
HI ต.คำไฮ 100 70 6 8 210
HI ต.ค้อใหญ่ 100 4 0 0 23
HI ต.ชานุวรรณ 100 54 4 0 401
HI ต.นานวล 100 17 5 1 184
HI ต.วารีสวัสดิ์ 100 47 5 0 165
HI ต.สระแก้ว 100 26 1 0 80
HI ต.หนองทัพไทย 100 51 5 5 212
HI ต.แสนสุข 100 28 2 0 35
HI ต.โคกสว่าง 100 33 5 2 260
HI ต.โพธิ์ชัย 200 28 1 1 306
HI ต.โพธิ์ใหญ่ 100 212 17 0 280
รวม 897 77 17 2924

แผนที่ระบาด

         
         
         
         
       86    
         
    79    
        125                   190    
         
       
         
           86    
                    151                            82                     377  
       
         
         
    116 96 122
         
           83         10  
         
         
         
         
           
         

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายตำบล

รหัสตำบล ชื่อตำบล ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450601 พนมไพร 377 5 100 277 0
450602 แสนสุข 190 2 51 137 2
450603 กุดน้ำใส 79 1 37 42 0
450604 หนองทัพไทย 151 0 35 114 2
450605 โพธิ์ใหญ่ 125 0 51 72 2
450606 วารีสวัสดิ์ 82 1 18 64 0
450607 โคกสว่าง 116 1 14 101 1
450611 โพธิ์ชัย 83 0 19 64 0
450612 นานวล 96 0 15 81 0
450613 คำไฮ 122 0 36 86 0
450614 สระแก้ว 86 1 11 75 0
450615 ค้อใหญ่ 10 0 4 4 2
450617 ชานุวรรณ 86 0 17 69 0
000000 นอกอำเภอพนมไพร 50 0 26 42 0
รวม 1671 11 434 1228 9