รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
350101 ในเมือง จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง 0 7 0 0 5 0
440113 หนองโน จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลหนองโน 1 2 0 0 2 0
490305 บ้านบาก จังหวัดมุกดาหาร อำเภอดอนตาล ตำบลบ้านบาก 2 4 0 1 3 0
451903 ดูกอึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอกิ่งอำเภอหนองฮี ตำบลดูกอึ่ง 3 7 0 0 6 0
461106 ดงสมบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอท่าคันโท ตำบลดงสมบูรณ์ 4 3 0 3 0 0
670711 วังโบสถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ ตำบลวังโบสถ์ 5 6 0 2 0 0
451901 หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอกิ่งอำเภอหนองฮี ตำบลหนองฮี 6 5 0 0 4 0
450120 ดงลาน จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน 7 2 0 1 0 0
130404 บึงชำอ้อ จังหวัดปทุมธานี อำเภอหนองเสือ ตำบลบึงชำอ้อ 8 2 0 0 1 0
451018 บึงเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ ตำบลบึงเกลือ 9 1 0 1 0 0
550117 สะเนียน จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน ตำบลสะเนียน 10 3 0 1 0 0
350110 สิงห์ จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร ตำบลสิงห์ 11 1 0 0 1 0
370403 ไม้กลอน จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอพนา ตำบลไม้กลอน 12 3 0 0 3 0
520106 ชมพู จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง ตำบลชมพู 13 2 0 0 2 0
451008 ขวาว จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ ตำบลขวาว 16 2 0 1 0 0
110405 บางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง ตำบลบางหญ้าแพรก 17 1 0 0 1 0
รวม 38 0 10 28 0