รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล พื้นที่ หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450601 พนมไพร 1 33 0 9 24 0
450601 พนมไพร 2 37 0 9 28 0
450601 พนมไพร 3 66 0 20 46 0
450601 พนมไพร 4 16 0 4 12 0
450601 พนมไพร 5 16 0 2 14 0
450601 พนมไพร 6 27 0 9 18 0
450601 พนมไพร 7 12 0 2 10 0
450601 พนมไพร 8 19 0 3 16 0
450601 พนมไพร 9 17 0 1 16 0
450601 พนมไพร 10 13 0 0 13 0
450601 พนมไพร 11 26 0 6 20 0
450601 พนมไพร 12 19 0 6 13 0
450601 พนมไพร 13 13 0 1 12 0
450601 พนมไพร 14 4 0 1 3 0
450601 พนมไพร 15 2 0 0 2 0
450601 พนมไพร 16 14 0 8 6 0
450601 พนมไพร 17 25 0 2 23 0
450601 พนมไพร 18 13 0 4 9 0
450601 พนมไพร 19 5 0 1 4 0
รวม 377 0 88 289 0