รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450606 วารีสวัสดิ์ 1 7 0 0 7 0
450606 วารีสวัสดิ์ 3 4 0 1 3 0
450606 วารีสวัสดิ์ 4 2 0 0 2 0
450606 วารีสวัสดิ์ 5 5 0 0 5 0
450606 วารีสวัสดิ์ 7 3 0 0 3 0
450606 วารีสวัสดิ์ 8 7 0 0 7 0
450606 วารีสวัสดิ์ 9 1 0 0 1 0
450606 วารีสวัสดิ์ 10 18 0 0 18 0
450606 วารีสวัสดิ์ 11 3 0 1 2 0
รวม 50 0 2 48 0