รายชื่อสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตรวจคัดกรองรอบ 2 (ระยะเวลา 7 วันหลังตรวจครั้งที่ 1)

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายหมู่บ้าน

รหัสตำบล ชื่อตำบล หมู่ ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
450617 ชานุวรรณ ม.7 1 0 0 1 0
450617 ชานุวรรณ 1 14 0 0 14 0
450617 ชานุวรรณ 2 3 0 0 3 0
450617 ชานุวรรณ 3 4 0 0 4 0
450617 ชานุวรรณ 4 3 0 0 3 0
450617 ชานุวรรณ 5 9 0 0 9 0
450617 ชานุวรรณ 7 38 0 1 36 1
รวม 72 0 1 70 1